LUTY 2019 r

1. Bale, bale w karnawale

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

Cele operacyjne

Dziecko:

rozumie pojęcia karnawał; kształtuje umiejętność klasyfikowania pojazdów według określonej cechy

doskonali umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia

-  rozwija wyobraźnię i ekspresję twórczą

-  poznaje pracę fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoria, które są mu potrzebne

-  rozumie i określa cechy przedmiotów: wielkość, kształt, kolor

2. Baśnie, bajki, legendy

Hasła z podstawy programowej:

1.7 wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np.    tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Cele operacyjne

Dziecko:

rozwijanie zainteresowania książką

wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez nauczyciela

- odróżnianie dobra od zła

- rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról

- zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki

 

3. W dawnych czasach

Hasła z podstawy programowej:

  1. 7 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

III.7 respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

Cele operacyjne

Dziecko:

rozwija ciekawość poznawczą (ogląda atlasy z dinozaurami)

- rozwija ekspresję plastyczną

- doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami

- poznaje właściwości i zastosowanie węgla, rysuje węglem

- poznaje właściwości soli

 

4. Wynalazki

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.3 przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

IV.13 eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

Cele operacyjne

Dziecko:

poznaje wygląd pierwszych rowerów

- kształtuje myślenie przyczynowo – skutkowe podczas zabaw badawczych

- ćwiczy spostrzegawczość – dostrzega różnice między obrazkami

- poznaje różne sposoby komunikowania się

- rozwija spostrzegawczość słuchową, rozpoznaje dźwięki i podaje nazwy przedmiotów, które je wydają

- rozpoznaje i podaje nazwy figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt

 

 

 

 

 

  • Bale, bale w karnawale

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

Cele operacyjne

Dziecko:

rozumie pojęcia karnawał; kształtuje umiejętność klasyfikowania pojazdów według określonej cechy

doskonali umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia

-  rozwija wyobraźnię i ekspresję twórczą

-  poznaje pracę fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoria, które są mu potrzebne

-  rozumie i określa cechy przedmiotów: wielkość, kształt, kolor

  • Baśnie, bajki, legendy

Hasła z podstawy programowej:

  1. 7 wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np.    tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Cele operacyjne

Dziecko:

rozwijanie zainteresowania książką

wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez nauczyciela

- odróżnianie dobra od zła

- rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról

- zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki

 

  • W dawnych czasach

Hasła z podstawy programowej:

  1. 7 szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

III.7 respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

Cele operacyjne

Dziecko:

rozwija ciekawość poznawczą (ogląda atlasy z dinozaurami)

- rozwija ekspresję plastyczną

- doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami

- poznaje właściwości i zastosowanie węgla, rysuje węglem

- poznaje właściwości soli

 

  • Wynalazki

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.3 przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

  1. 13 eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
  2. 19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

 

Cele operacyjne

Dziecko:

poznaje wygląd pierwszych rowerów

- kształtuje myślenie przyczynowo – skutkowe podczas zabaw badawczych

- ćwiczy spostrzegawczość – dostrzega różnice między obrazkami

- poznaje różne sposoby komunikowania się

- rozwija spostrzegawczość słuchową, rozpoznaje dźwięki i podaje nazwy przedmiotów, które je wydają

- rozpoznaje i podaje nazwy figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt