ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

1. Dary Jesieni

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:    

1.1zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne (…)                                                            

1.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych (…)                                          

2.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem (…)                                                                                    

3.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;      

4.5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola (…)                                                                  

4.7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki (…)

 

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • Rozpoznaje warzyw i podawanie ich nazw.
 • Kształtuje umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci.
 • Rozpoznaje owoców i podawanie ich nazw; posługiwanie się określeniami: twardy, miękki.
 • Wdraża się do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się.
 • Poszerza wiedzę przyrodniczą na temat grzybów;
 • Usprawnia małą motorykę poprzez zabawy z plasteliną.
 • Poszerza wiedzę przyrodniczą o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców.
 • Układa kompozycje z materiału przyrodniczego; rozwija kreatywność;
 • Rozwija kompetencje matematyczne poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych.
 • Usprawnia małej motoryki poprzez naklejanie drobnych elementów.

2. Dbamy o zdrowie

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:    

1.1zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne (…)                                                                       

1.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych (…)                                        

2.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem (…)                                                                              

3.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                       

4.5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola (…)                                                                  

4.7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki (…)

 

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • Obserwuje zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Rozumie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się.
 • Poznaje pracę lekarza pediatry; kształtuje właściwe zachowania podczas wizyty u lekarza
 • Rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
 • Rozpoznaje i podaje nazwy części garderoby; klasyfikacja ubrań.
 • Podnosi kompetencje matematyczne poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów.
 • Rozumie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka.
 • Poznaje znaczenie ruchu dla zdrowia; chętnie bierze udział w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchowej.

3. Jesienią w parku i lesie

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:    

1.1 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne (…)                                                                                 

1.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych (…)                                          

2.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem (…)                       

3.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                      

4.5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola (…)                                                                  

4.7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki (…)

 

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie).
 • Tworzy obrazy do muzyki.
 • Obserwuje zmiany zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku; zbiera eksponaty do kącika przyrodniczego.
 • utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych.
 • Rozwija wyobraźnię ruchową poprzez zabawę przy muzyce; rozwija słuch i poczucie rytmu.
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy;
 • Rozwija kompetencje językowe; poszerza słownika na podstawie pojęć nadrzędnych.

4. Zabawy na jesienne wieczory

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:    

1.1 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne (…)                                                                                     

1.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych (…)                                        

2.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem (…)                                                                               

3.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                

4.5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola (…)                                                                  

4.7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki (…)

 

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • Liczy w dostępnym zakresie; porównuje liczebności zbiorów i tworzy zbiory równolicznych.
 • Ćwiczy koordynacje wzrokowo-ruchową.
 • Poznaje wygląd i nazwy różnych orzechów (włoski, laskowy).
 • Poznaje zwyczaje zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznaje zwierzęta i podaje ich nazw.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie).
 • Rozwija małą motorykę poprzez naklejanie drobnych elementów.
 • Bierze udział w zorganizowanych zabawach ruchowych.