PLAN  KWIECIEŃ 2020

GRUPA I  ,,BIEDRONKI”

 TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. WIELKANOC

 CELE

Dziecko:

 • Wzmacnia więzi rodzinne
 • Poznaje charakterystyczne elementy związane z Wielkanocą
 • Kształtuje umiejętność uważnego słuchania opowiadania czytanego przez rodziców
 • Poznaje polskie zwyczaje związanych z Wielkanocą : święcenie palmy wielkanocnej, malowanie jajek, przygotowanie święconki z pokarmami, zwyczaj Lanego Poniedziałku
 • Poznaje określenia: pisanka, kraszanka, święconka
 • Łączy opis słowny z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek
 • Poznaje tradycję święcenia pokarmów w Wielką Sobotę
 • Zwrócenie uwagi na estetyczny wygląd koszyczka wielkanocne
 • Posługuje się nazwami kolorów podstawowych
 • Liczy w dostępnym zakresie
 • Buduje wypowiedzi na temat świątecznych potraw

 2. PRACA ROLNIKA

 CELE

Dziecko:

 • Poznaje pracę rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebne mu narzędzia
 • Rozwija motorykę małą
 • Poznaje nazwy i wygląd pojazdów niezbędnych w gospodarstwie
 • Poznaje produkty, które powstają z mleka
 • Rozumie znaczenie jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia

 3. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

 CELE

Dziecko:

 • Nabywa poczucie odpowiedzialności za przyrodę
 • Wskazuje właściwe i niewłaściwe zachowania wobec przyrody
 • Rozwija sprawność manualną i inwencję twórczą
 • Kształtuje umiejętność wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej
 • Rozwija mowę i koncentrację uwagi
 • Bierze udział w eksperymentach poprzez które poznaje przyrodniczą rzeczywistość.
 • Nabywa sprawność ruchową
 • Wzmacnia mięśni grzbietu
 • Kształtuje umiejętności klasyfikowania według określonej cechy

 4. TAJEMNICE KSIĄŻEK

 CELE

Dziecko:

 • Kształtuje umiejętność wypowiadania się na temat ulubionych książek
 • Rozwija ciekawość badawczą – sprawdza różne faktury papieru
 • Rozwija zainteresowanie książkami
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Poznaje pracę sprzedawcy w księgarni
 • Poznaje określenia: okładka, strona, kartka, księgarnia
 • Rozwija sprawność koordynacyjną (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej)
 • Dostrzega różnorodność tematyczną książek
 • Rozwija zainteresowanie książkami