Chodzimy do grupy III w Przedszkolu nr 155 „Roztańczona Kraina” w Warszawie. Do pracy dydaktycznej z dziećmi wybraliśmy program wychowania przedszkolnego "Kocham Przedszkole" Mirosława Pleskot oraz Agnieszki Staszewskiej-Mieszek

Podczas zajęć z dziećmi wykorzystujemy różne metody aktywizujące, między innymi:

  • elementy Pedagogiki Zabawy
  • elementy Kinestezjologii Edukacyjnej
  • elementy Edukacji Matematycznej wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • elementy dramy i muzykoterapii.