Oddział IV „Wesołe Elfy”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Luty 2020

 

 1. Baśnie, bajki, legendy

Hasła z podstawy programowej:

II.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem

1.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

 IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

II.2 szanuje emocje swoje i innych osób,

II.3 przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu

III.2 odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup;

Cele:

Dziecko:

 • przełamuje nieśmiałość w czasie prezentowania stroju;
 • wypowiada się płynnie i zrozumiale, zdaniami na podany przez N. temat;
 • eksperymentuje ruchem do piosenki wcielając się w bajkową postać;
 • odtwarza zapamiętane informacje;
 • dokładnie wykonuje ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe;
 • uważnie słucha czytany przez N. tekst;
 • układa historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią wydarzeń;

 

 1. Bale, bale w karnawale

Hasła z podstawy programowej

1.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

3.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

1.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego

Cele:

Dziecko:

 • bierze udział w zabawach umuzykalniających, oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 • śpiewa, inscenizuje ruchem piosenkę;
 • utrzymuje rytm utworu grając na instrumentach;
 • wypycha maskę i ozdabia ją przyklejając wycięte elementy z papieru kolorowego;
 • wymienia zwyczaje karnawałowe;
 • dobiera strój adekwatnie do okazji;
 • dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

 

 1. W dawnych czasach?

Hasła z podstawy programowej:

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje wykorzystując zabawki,

IV.16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

1.3przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych

1.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty

 

Cele:

Dziecko:

 • używa nowych słów związanych ze światem dinozaurów;
 • respektuje przyjęte zasady i normy grupowe;
 • toczy w dłoniach kule z plasteliny;
 • wygniata plastelinę i nadaje jej oczekiwany kształt;
 • przelicza używając liczebników głównych i porządkowych.
 • jest ciekawe świata, chętnie wykonuje doświadczenia i wyciąga wnioski;
 • bierze udział w zabawach umuzykalniających, oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 • śpiewa piosenkę;

 

 1. Wynalazki

Hasła z podstawy programowej:

I.1 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

1.9 wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

IV.13 eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

I.3 spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

I.4 komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

 

Cele:

Dziecko:

 • wypowiada się na temat podróżowania i środków transportu;
 • układa rytmy z figur geometrycznych;
 • stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego oraz właściwego zachowania w ogrodzie;
 • jest odpowiedzialne za własne bezpieczeństwo;
 • utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 • wygniata plastelinę i formuje z niej wskazane elementy;
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne;
 • bierze aktywny udział w zabawach, wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa