Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie Uchwały nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 roku nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę od dnia  1 września 2017 roku są bezpłatne w całym ich czasie pracy.

  • Stawka żywieniowa – 14 zł dziennie
  • Numer rachunku bankowego do dokonywania opłat za wyżywienie: 48 1030 1508 0000 0005 5055 3066

Rada Rodziców - opłata wg deklaracji rodzica. Składka uchwalana przez Radę Rodziców 35 zł/miesięcznie. Wpłata w przedszkolu u kierownika gospodarczego lub wpłata na konto:

Rada Rodziców 81 8015 0004 0197 0740 2002 0001

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW

Drodzy Rodzice, w związku z opinią prawną dotyczącą niezgodnego z prawem zawierania ubezpieczeń grupowych NNW w imieniu Rodziców przez Dyrektorów Przedszkoli i Szkół oraz Rady Rodziców informujemy, że Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przygotował ofertę indywidualnych ubezpieczeń NNW dostępną na stronie

https://nnw24.pl/

Rodzice mogą skorzystać z przedmiotowej oferty lub ubezpieczyć dziecko indywidualnie w wybranej przez siebie instytucji.