DRODZY RODZICE! !

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCĄ  PROCEDURĄ OKREŚLAJĄCA SZCZEGÓŁOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA
PRZEDSZKOLA NR 155 „ROZTAŃCZONA KRAINA” W WARSZAWIE W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ORAZ  JEJ  AKTUALIZACJĄ  ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Procedura 

Aktualizacja