Przedszkole Nr 155 „Roztańczona Kraina” powołane zostało przez Kuratorium Oświaty w Warszawie dnia 1 września 1976 roku. Jest zlokalizowane na terenie Dzielnicy Targówek - Osiedle Bródno. Mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku przy ul. Bartniczej 6. Wokół niego jest duży teren z zielenią ze sprzętem dla dzieci do zabaw.

W pierwotnym zamierzeniu architekta przedszkole było przeznaczone dla czterech oddziałów, dlatego posiada tylko cztery wielofunkcyjne, duże i jasne sale, dostosowane do potrzeb dzieci. W 2003 roku decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy został utworzony piaty oddział, w związku z czym przestronna sala do zabaw została zaadaptowana dla jego potrzeb.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w oparciu o programy wychowania przedszkolnego i programy własne nauczycieli.

Treści edukacyjne, metody i formy pracy dostosowane są do wieku, możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci, a także służą ich wszechstronnemu rozwojowi.

Nauczycielki w pracy z dziećmi wykorzystują aktywizujące metody pracy, m.in.: 

 • Kinezjologia Edukacyjna wg Paula Dennisona
 • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne
 • Pedagogika zabawy (KLANZA)
 • Muzykoterapia
 • Drama
 • Bajkoterapia
 • Praca metodą projektu
 • Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss
 • Metoda Froebla
 • Tuputan - zabawy na dywanie
 • Dyscyplina bez nakazów
 • Czarny Teatr
 • Bum bum rurki

W Przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe prowadzone przez instruktorów w zakresie:

 • gimnastyki korekcyjnej
 • rytmiki
 • tańca

Dodatkowo przez nauczycielki przedszkola prowadzone są koła zainteresowań - zajęcia plastyczne dla dzieci starszych oraz młodszych, zajęcia orgiami oraz zajęcia taneczno-muzyczne dla dzieci dwóch grup wiekowych.

Dzieci objęte są również opieką psychologa z Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 oraz opieką logopedy.

W ciągu roku szkolnego organizowane są różnorodne imprezy i uroczystości okolicznościowe, na które zapraszani są Rodzice, Dziadkowie i Opiekunowie dzieci.

Dla dzieci z grup starszych organizowane są wycieczki autokarowe oraz wyjścia do kina, teatru, czy muzeum. W maju, czerwcu i sierpniu organizujemy Dni otwarte i spotkania adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej nasze przedszkole zapewnia dzieciom bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Naszym sprzymierzeńcem i partnerem są przede wszystkim rodzice naszych wychowanków, którzy angażują się w życie przedszkola. Włączamy ich do udziału w piknikach, warsztatach, konkursach rodzinnych, wycieczkach czy Teatrze Rodziców "Bajkolandia".

Jesteśmy Laureatem Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka.

Posiadamy certyfikaty:

 • Freblowskie przedszkole
 • Przyjaciel Pól Nadziei
 • Laureat Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka
 • Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 • Chronimy Dzieci
 • Varsavianistyczna Szkoła
 • Przedszkole z Energią
 • Przedszkole w Ruchu
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Szkoła z Prawami Dziecka
 • Miejsce Przyjazne Książce
 • Społecznie Zaangażowanej Placówki

Wśród naszych nauczycieli jest dwoje laureatów nagrody Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ,,Artifex Docendi" (Mistrz Nauczania)

- Pani Marzena Jantas - Artifex Docendi 2018

- Pani Agnieszka Opara-Gałgan - Artifex Docendi 2017