Drodzy  Rodzice!

Przedstawiamy relację z realizacji projektu  z zakresu edukacji kulturalnej "Ja, mama i tata  bawimy się w teatr", który przebiegał w latach szkolnych 2016\2017 i 2017/2018.

Główne cele projektu:

 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć za pomocą różnych środków przekazu (gest, słowo, ruch, mimika),
 • rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem, przygotowanie do świadomego korzystania z dorobku kultury,
 • tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka i rodziców
 • podnoszenie sprawności strony artykulacyjnej mowy,
 • otrzymanie wsparcia ze strony rodziców i dobrego przykładu w opanowaniu aktorskich umiejętności
 • przygotowanie prezentacji teatralnych dla środowiska lokalnego w miejscowym Domu Kultury „Świt”

Opis projektu:

Projekt „Ja, mama i tata bawimy się w teatr” skierowany był do dwóch grup przedszkolnych oraz rodziców. Projekt miał na celu rozbudzenie kreatywności dzieci i rodziców, aktywności słownej, ruchowej i muzycznej oraz uzyskanie lepszej integracji rodziców z placówką przedszkolną.Dziecko bawiąc się - wciela się w różne role członków rodziny, rozwija swoją aktywność twórczą, ruchową, słowną, plastyczną.Dzięki temu dziecko zdobywa i doskonali wiele swoich umiejętności, nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i dorosłymi.Edukacja teatralna znakomicie wpływa na dzieci ciche i zamknięte w sobie, nieśmiałe. Daje ona dużo radości z własnych możliwości twórczych, jest okazją do bycia kimś wymarzonym.Jest  też okazją do rozładowania napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcje.

W czasie projektu odbywały się zabawy z teatrem:

 • zajęcia grupowe 1 raz co dwa tygodnie po 30 minut,
 • oglądanie przedstawień teatralnych w wykonaniu profesjonalnych aktorów,
 • warsztaty teatralne oraz występy teatrzyków w przedszkolu,
 • udostępnianie dzieciom kufra ze strojami w czasie swobodnej zabawy,
 • zachęcanie do działań zbiorowych, przygotowanie i prezentowanie przez dzieci inscenizacji dla rodziców, kolegów i środowiska lokalnego,
 • inscenizacje na podstawie poznanych przez dzieci autorów, tworzenie własnych oryginalnych tekstów językowych,
 • "Maska”- udział w Przeglądzie Teatralnym Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego - w roku 2016/2017 (zajęcie II miejsca) oraz w roku 2017/2018 (zajęcie I miejsca w kategorii przedszkola)
 • występ Teatru Rodziców w Domu Kultury na Woli w ramach Przeglądu Grup Teatralnych Rodziców’’ w 2018r w przedstawieniem pt. „Księżniczka na ziarnku grochu” (wyróżnienie).

Grupa teatralna rodziców wystąpiła z przedstawieniami dla dzieci z naszego przedszkola:

 • „Królewna Śnieżka”
 • „Calineczka”
 • „Leśna przygoda”
 • „Jaś i Małgosia”
 • „Kopciuszek”
 • „Księżniczka na ziarnku grochu”.