„DWUJĘZYCZNE DZIECI”

       Program powszechnej dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci” jest realizowany w naszym przedszkolu od kilku lat we wszystkich oddziałach dziecięcych.

       Program wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Przedszkolaki codziennie bawią się i osłuchują z językiem angielskim z wykorzystaniem dwóch serii edukacyjnych „Baby Beatles” dla dzieci młodszych i „Tom and Keri” dla dzieci starszych. Jest to specjalnie wykreowany świat animowanych bohaterów, piosenek i filmów oraz na tej podstawie przygotowanych dla dzieci różych zabawa językowo-muzyczno-ruchowych. Dzięki temu język angielski nie staje się dla dzieci językiem obcym.

       Dwujęzyczność niesie ze sobą różne korzyści, m.in. poprawia koncentrację, wpływa na podzielność uwagi, pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną. Dwujęzyczne dzieci osiągają też lepsze wyniki w nauce. Oprócz korzyści Program powszechnej dwujęzyczności przynosi też dzieciom wiele radości.

     Autorką Programu powszechnej dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci” jest lingwistka Claire Selby, która od kilku lat tworzy materiały – zarówno teksty, jak i muzykę – do nauki języka angielskiego dla najmłodszych.

 

Źródło i więcej informacji: http://www.dwujezycznedzieci.pl/misja.php