Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” w Warszawie

jest laureatem Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka

 

       Gala wręczenia wyróżnień II edycji nagrody odbyła się w Starej Prochowni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Boleść 2, a statuetki laureatom zostały wręczone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz wiceprezydenta Warszawy, Włodzimierza Paszyńskiego.

       Przedszkola szkoły i inne placówki, które wzięły udział w konkursie były oceniane przez Kapitułę w składzie:

  1. Maria Ciesielska – Kierownik Ośrodka Dokumentacji i Badań Korczakianum Oddziału Muzeum Warszawy;
  2. Katarzyna Koszewska – Kierownik Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
  3. Janusz Kostynowicz – Doradca Prezydenta m.st. Warszawy;
  4. Teresa Ogrodzińska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego;
  5. Barbara Sochal – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka;
  6. Monika Werwicka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11 w Warszawie.

       Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka ma  charakter prestiżowy i podkreśla skuteczną działalność wychowawczą placówek. Celem jej przyznawania jest inspirowanie nauczycieli i opiekunów myślą pedagogiczną Janusza Korczaka w procesie wychowawczym oraz praktyczne czerpanie z jego pedagogiki.

     Miasto Stołeczne Warszawa przyznając ją chce promować ideę przedszkoli, szkół i placówek otwartych, mądrych, przyjaznych i twórczych, czyli takich, w których dostrzega się potrzeby uczniów i oczekiwania ich rodziców, potrafi wykorzystać potencjał nauczycieli i pamięta się o specyfice najbliższego środowiska. Nagroda ma na celu także wzmacnianie rangi wychowania w procesie edukacji oraz tworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwoju uczniów, wsparcia ich pasji i zainteresowań.

Źródło: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawska-nagroda-wychowawcza-im-janusza-korczaka