INNOWACJA PEDAGOGICZNA  

MAMA, TATA, PRZEDSZKOLE I JA - ZABAWY RODZINNE

   W przedszkolu w grupie najmłodszej realizowana jest innowacja pedagogiczna „Mama, tata, przedszkole i ja – zabawy rodzinne”. Przedszkole to pierwsze ważne ogniwo w procesie edukacji. Dziecko przekraczając po raz pierwszy próg placówki przedszkolnej rozpoczyna nowy etap w swoim rozwoju. Moment ten należy do najbardziej trudnych i znaczących w jego życiu. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą rówieśników, rozstanie się z najbliższymi osobami, zaistnienie i funkcjonowanie w nowym środowisku. Nowe środowisko, przysparza dzieciom wiele trosk i trudności. Może powodować poczucie zagubienia, wywołać negatywne emocje. Dlatego ważne jest, by dziecko poznawało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa. Pierwszy rok dziecka w przedszkolu to również przeżycie dla rodziców, obawy i wątpliwości, jak ich dziecko poradzi sobie w nowych warunkach.

Innowacja Mama, tata, przedszkole i ja to cykl spotkań rodzinnych, wspólne zabawy, które sprzyjają adaptacji dziecka do przedszkola, integracji środowiska przedszkolnego i rodzinnego, zapewniające dziecku poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój we wszystkich sferach. Bardzo ważne jest wzbudzenie w rodzicach poczucia przynależności do wspólnoty przedszkolnej. Czynne włączenie się w ten proces rodziców, opiekunów dzieci w znacznym stopniu ułatwi im nawiązanie kontaktu z nauczycielem, rówieśnikami i personelem przedszkola. Wspólne zabawy z rodzicami dają zarówno dzieciom, jak i rodzicom wiele radości i satysfakcji. Są przykładem jak można wspólnie z dziećmi twórczo i ciekawie spędzać wolny czas.

Główne cele innowacji to integracja dzieci i rodziców oraz przyjazna adaptacja dzieci do przedszkola.

Cele szczegółowe to:

  • zmniejszenie u dzieci napięć emocjonalnych związanych z nową sytuacją życiową;
  • nawiązanie przez dzieci bliskiego i serdecznego kontaktu nauczycielkami i oraz rówieśnikami;
  • rozwijanie samodzielności dzieci;
  • rozwijanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny;
  • uświadamianie rodziców i opiekunów dzieci o konieczności współpracy jako warunku udanej adaptacji dziecka do przedszkola;
  • ukazanie rodzicom i opiekunom, że przedszkole zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju dziecka;
  • integracja dzieci i rodziców.

Podczas realizacji innowacji wykorzystywane są różne metody pracy z dziećmi, m.in.: pedagogika zabawy, ruch rozwijający Sherborne, zabawy wg Froebla, zabawy taneczne, improwizacje muzyczno-ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy dydaktyczne, gimnastyka paluszkowa, zajęcia plastyczne, zabawy z elementami dramy i pantomimy.

Zabawy i ćwiczenia zaproponowane podczas spotkań mogą być wykorzystane podczas zabaw rodzinnych w domu.