W naszym przedszkolu realizowany jest program „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne i uzyskał rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnicząc w zajęciach przedszkolaki uczą się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonalą swoje relacje z innymi ludźmi. Program promuje zdrowie emocjonalne wszystkich dzieci, nie koncentruje się on tylko na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami. Jest on realizowany przez nauczycieli przedszkola we współpracy z psychologiem.

        Program opiera się na założeniu, że dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami, dzięki czemu korzystając z nabytych umiejętności będą one lepiej funkcjonowały w życiu dorosłym. Wiek 5-8 lat, to okres, któremu towarzyszy wiele zmian, duże tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Dzieci zyskują poczucie wiary w siebie i swoje możliwości, rozwijają podstawowe kompetencje emocjonalne i społeczne .

        Podczas realizacji zajęć nauczyciel nie mówi dzieciom, co mają robić, ani nie wskazuje dobrego, czy złego rozwiązania. Natomiast zachęca przedszkolaków do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach. Program pokazuje, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile. W trakcie zajęć dzieci poprzez słuchanie opowiadań, rozmowy, gry i zabawy uczą się rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia, rozwiązywać konflikty, nawiązywać przyjaźnie i utrzymywać dobre relacje z innymi, dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.