W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy „Wesołe elfy” realizują projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Jest to projekt edukacyjny wymyślony i opracowany przez Panią Anetę Konefał – nauczycielkę przedszkola z Kolbuszowej – zwaną „Misiową mamą”. Na początku był on lokalnym pomysłem na zabawy z dziećmi. Szybko jednak rozprzestrzenił się w całej Polsce oraz poza jej granicami i stał się projektem międzynarodowym.

Głównym celem podejmowanych działań jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi. Pozostałe cele to m.in.: zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, wyrabianie nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką poprzez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci.

W grupie przedszkolnej pojawia się maskotka – pluszowy miś, któremu dzieci nadają imię i który towarzyszy im podczas wykonywania określonych w projekcie zadań oraz odwiedza je w domach angażując rodziców do wspólnego czytania.

Zadania do wykonania przez przedszkolaki pogrupowane są w kilka modułów np.:

- „Czytające przedszkolaki” - czytamy w przedszkolu (nauczyciele i zaproszeni goście), czytamy w domu (wspólnie z rodzicami);

- „Misiowy wolontariat” - pomagamy osobom potrzebującym;

- „Dzień Pluszowego Misia” - wspólnie obchodzimy święto;

- „Mały Miś i prawa dziecka” - poznajemy Konwencję o prawach dziecka;

- „Bezpieczni z Małym Misiem” - przypominamy zasady bezpieczeństwa na drodze, podczas zabawy oraz korzystania z Internetu;

- „Zmisiowany Dzień Matematyki” - tworzymy opowieści matematyczne;

- „Mali przedsiębiorcy” - organizujemy akcję czytelniczą.

Wszystkie zadania wykonywane w powyższych modułach pozostawiają dużą swobodę w ich projektowaniu i zachęcają do twórczej zabawy zarówno nauczycieli, jak i dzieci. Wykorzystując różnorodne teksty literackie oraz rozmaite metody pracy skutecznie zachęcają dzieci do sięgania po książki.