W roku szkolnym 2019/2020 nasze najmłodsze przedszkolaki realizują projekt czytelniczy „Książka w podróży – przedszkolaki piszą książkę z rodzicami”. Celem projektu jest włączenie rodziców do wspólnej aktywności, zachęcenie do wspólnego spędzania czasu z dziećmi oraz promowanie czytelnictwa.

Podczas pierwszego spotkania rodzice zostali zapoznali z ideą projektu, został ustalony tytuł książki i harmonogram pracy. Zgodnie z regulaminem projektu, rodzice układają treść książki w wyznaczonym czasie, są to tygodniowe cykle. Zapisują treść na komputerze, a następnie drukują. Każda rodzina wymyśla swoją historię, jednakże treść opowiadania musi być nawiązaniem do historii poprzedniej. Dzieci wykonują ilustrację do wymyślonej wspólnie z rodzicami opowieści. W czasie pisania książki, dzieciom towarzyszy maskotka Biedronki Lusi, którą dzieci na czas pisania książki zabierają z przedszkola.

Rodzice chętnie biorą udział w projekcie. Zwieńczeniem projektu ma być książka pt. „Przygody Biedronki Lusi”, która zostanie wydrukowana, oprawiona i przedszkolaki otrzymają ją na zakończenie roku szkolnego.

Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy.