Ramowy rozkład dnia

Czas

Forma aktywności

 630- 800

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych.

Zabawy swobodne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

800- 830

Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych. 

Ćwiczenia poranne/zabawy ruchowe/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.

830-900

Śniadanie (w tym czynności higieniczno-porządkowe)

900-1000

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową – zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju realizowane według wybranego programu wychowania.

1000-1145

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna. 

Spacer, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zbaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wpieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.

1145-1230

Obiad (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

1230-1415

Zabawy dowolne i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu. 

Indywidualna praca z dziećmi, zajęcia wyrównawcze. Czytanie dzieciom. 

Wypoczynek na leżakach dla dzieci młodszych.

1415-1445

Podwieczorek (w tym czynności higieniczno-porządkowe)

1445-1600

Zabawy i gry dydaktyczne utrwalające treści, wspieranie osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności, praca indywidualne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia w zespołach. 

Dowolna działalność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe. Zabawy na placu zabaw.

1600-1700

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych.

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Zabawy na placu zabaw.

W ciągu dnia odbywają się zajęcia dodatkowe według ustalonego harmonogramu.