6.30-8.00

 • Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych.
 • Zabawy swobodne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książek itp., indywidualna praca z dziećmi.

8.00-8.30

 • Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.
 • Ćwiczenia poranne / zabawy ruchowe / zabawy ilustracyjne, inscenizacyjne przy piosence.

8.30-9.00

 • Śniadanie (w tym czynności higieniczno-porządkowe).

9.00-10.00

 • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową – zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju realizowane według wybranego programu wychowania.

10.00-11.45

 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna.
 • Spacer, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu.
 • Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.

11.45-12.30

 • Obiad (w tym czynności higieniczno-porządkowe).

12.30-14.15

 • Zabawy dowolne i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu.
 • Indywidualna praca z dziećmi, zajęcia wyrównawcze.
 • Czytanie dzieciom.
 • Wypoczynek na leżakach dla dzieci młodszych.
 • Relaksacja poobiednia w grupach starszych (słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej).

14.15-14.45

 • Podwieczorek (w tym czynności higieniczno-porządkowe).

14.45-15.30

 • Zabawy i gry dydaktyczne utrwalające treści, wspieranie osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności, praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia w małych zespołach.
 • Dowolna działalność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe.
 • Zabawy na placu zabaw.

15.30-17.00

 • Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych.
 • Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
 • Zabawy na placu zabaw.

W ciągu dnia odbywają się zajęcia dodatkowe według ustalonego harmonogramu.