Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Na prośbę Pana Jędrzeja Kunowskiego Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przekazuję zaproszenie na transmisję wydarzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej na Targówku - online.

Świętując wspólnie ten dzień będzie bardzo miło współuczestniczyć w tym wydarzeniu razem z Państwem.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Michał Jamiński

Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Małgorzata Kwiatkowska

zapraszają na uroczystość z okazji

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

16 października 2020 roku godz. 17.30

 

Link do transmisji online:

http://3prodx.pl/targowek-edukacja/

 

W programie wydarzenia:

wręczenie nagród i gratulacji dyrektorom i nauczycielom

 

Transmisja nadawana będzie ze studia XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk L. Lisa – Kuli w Warszawie

 

Zapraszamy

 

Dyrektor Przedszkola nr 155 „Roztańczona Kraina”

Marzena Jantas

 

Neurobiologia dorosłego mózgu. Czym różni się od mózgu nastolatka?

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt.

Neurobiologia dorosłego mózgu. Czym różni się od mózgu nastolatka?

 

Wykład w formie on-line odbędzie się 19 października b.r. o godz. 18:00.

 

Spotkanie poprowadzi dr Marek Kaczmarzyk - jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki.

 

kaczmarzyk marek

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do 15 października b.r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/1098/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, ul. Odrowąża 75 poprzez zmianę siedziby, z dniem 1 kwietnia 2021 r. siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 zostanie zmieniona z ul. Odrowąża 75 na ul. Odrowąża 23.

W załączeniu przekazujemy tekst uchwały.

Pełna treść uchwały jest dostępna pod adresem https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/471E3565-FBAC-4E24-8F55-B17DBEAF71A3,frameless.htm 

UCHWAŁA NR XXXV/1098/2020

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, ul. Odrowąża 75 poprzez zmianę siedziby

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) uchwala się, co następuje:

 § 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 kwietnia 2021 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 poprzez zmianę siedziby z ul. Odrowąża 75 na ul. Odrowąża 23 w Warszawie.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 § 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz tablicy informacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie ul. Odrowąża 75.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

Rady m. st. Warszawy

( - )

Ewa Malinowska-Grupińska

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebrania grupowe,

które odbędą się:

  • w grupie I (Biedronki) - 3 września (w czwartek)
  • w grupie II (Misiaczki) - 8 września (we wtorek)
  • w grupie III (Pszczółki) - 7 września (w poniedziałek)
  • w grupie IV (Wesołe Elfy) - 10 września (w czwartek)
  • w grupie V (Motylki)  - 9 września (w środę)

 

Wszystkie zebrania rozpoczną się o godz. 17.00

 

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią oraz konieczność zachowania reżimu sanitarnego prosimy aby:

  •  w zebraniu wziął udział jeden z rodziców/opiekunów dziecka
  • na zebranie nie przyprowadzać dzieci;
  • obowiązkowo zakrywać usta i nos za pomocą maseczki lub przyłbicy
  • przy wejściu do przedszkola zdezynfekować ręce;
  • zachować dystans społeczny.