prosimy o zapoznanie się z aktualizacją poniższych dokumentów:

Procedura określająca szczegółowe zasady funkcjonowania Przedszkola nr 155 "Roztańczona Kraina" w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego - aktualizacja 1 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.06.2020

 https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men