Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi przez organ prowadzący, Miasto Stołeczne Warszawa, ograniczeniami dziennego czasu pracy stołecznych przedszkoli maksymalnie do 10,5 godziny Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” w roku szkolnym 2020/2021 będzie czynne w godz. 6.30 – 17.00.

Zredukowano także liczbę godzin zajęć dodatkowych do 1 godziny na oddział oraz zmniejszono tygodniową liczbę godzin dydaktycznych. Szczegółowe godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną Państwu przedstawione we wrześniu 2020 r.

Od 01.09.2020 r. wzrośnie również dzienna stawka żywieniowa do 14 zł.